certifikat arhiva republike slovenije za odos (1)

Obveščamo vas, da je certifikacija ODOS-a za obdobje 28.11.2023 do 28.11.2024 podaljšana.

VPOGLED V CERTIFIKAT

ODOS je certificiran kot informacijski sistem za upravljanje dokumentov in procesov, funkcionalnega tipa FT4 (za podporo postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki) in z dodatno funkcionalnostjo DF3 (za podporo elektronski pošti in elektronskemu podpisu).

Navedene funkcionalnosti vključujejo zahteve FT1, FT2, FT3 in FT5 ter dodatne funkcionalnosti DF1 in DF2.

S skrbnostjo in odgovornostjo bomo poskrbeli za zakonitost vašega poslovanja tudi v prihodnje.