Spoznajte PIA d.o.o.

“Dobri odnosi so vse kar šteje v poslovnem in zasebnem življenju.”
Dobri odnosi so pri nas v ospredju. Poleg odličnih informacijskih sistemov, po katerih izstopamo, sami menimo, da je ena izmed naših glavnih prednosti naš dober odnos. Trudimo se ga ustvarjati in ohranjati tako v podjetju kot z našimi naročniki.

Vrednote, poslanstvo in vizija podjetja PIA d.o.o.

PIA smo ljudje. Zavedamo se, da je ekipa jedro uspešnega podjetja. Gojimo pozitivno klimo in vzpodbujajočo kulturo, ki zaposlenim v našem podjetju odpira poti za optimalno rast in razvoj svojih potencialov. Seveda pa ne ostanemo samo pri besedah, ampak uvajamo konkretne spremembe. Nekatere od teh so ugoden delovnik, najmodernejša tehnologija in orodja za delo, ki so v podporo tudi zdravju, stalna mentoriranja, izobraževanja in predvsem osredotočenost na dobre odnose.

Počaščeni smo, da imamo tako trdno ekipo, ki zaradi izredno majhne fluktuacije omogoča tako uspešno pozicioniranje kot trdnost in stabilnost podjetja.

Produkte razvijamo, tržimo in vzdržujemo tudi z odnosom. Že na začetku poslovanja smo se odločili v ospredje postaviti tudi zadovoljstvo naročnikov – ne samo pri uporabi, temveč tudi oziroma predvsem pri podpori.

Za naše naročnike vsakodnevno skrbi ekipa strokovnjakov z različnih področij, po duši vizionarjev in entuziastov. Ponosni smo, da imamo po našem mnenju najboljšo ekipo podpornih agentov v Sloveniji.

Vizija

Najbolj prepoznavni smo po inovativnih in uporabnih rešitvah za uporabnike v javni upravi in podjetjih.

Vizija

Najbolj prepoznavni smo po inovativnih in uporabnih rešitvah za uporabnike v javni upravi in podjetjih.

Poslanstvo

Z razvojem lastnih inovativnih rešitev prispevamo k izboljšanju delovnih, učnih in tehnoloških procesov.

Poslanstvo

Z razvojem lastnih inovativnih rešitev prispevamo k izboljšanju delovnih, učnih in tehnoloških procesov.

Vrednote

Stremimo k izboljšavam in odličnosti. Ponujamo urejeno, pregledno in zanesljivo vodeno poslovanje.

Vrednote

Stremimo k izboljšavam in odličnosti. Ponujamo urejeno, pregledno in zanesljivo vodeno poslovanje.
1983
Prvi zametki podjetja

Zametki podjetja segajo v leto 1983, ko je večinski lastnik podjetja, Igor Razbornik, sodeloval v znanstveno raziskovalnem delu "CNC programiranje".

1985
Izdelali smo prvi paket MCAD

Leta 1987 je kraljeval operacijski sistem DOS 3, ki ni poznal svojega grafičnega vmesnika. Da smo lahko izdelali učne programske pakete, smo najprej 

1987
Grafično okolje na operacijskem sistemu DOS

Ker okolja niso poznala grafike, smo v okolju DOS razvili grafični vmesnik pred nastankom operacijskega sistema Windows.

1988 - 1995
Didaktični programi v okolju DOS
ZEVS

Na postavljenih temeljih grafičnega okolja, smo izobraževalne programe razvijali še pred nastankom podjetja. Razviti so bili za uporabo v srednjih tehničnih šolah.

1990
Grafično okolje postane barvno
ZEVS

V tem času je bilo na tržišču že kar nekaj računalnikov z barvno grafično kartico, malo kateri med njimi pa so se lahko ponašali z operacijskim sistemom Windows.

1991
Registracija podjetja PIA d.o.o.
ZEVS

Avgusta 1991 je skupina štirih računalniških entuziastov registrirala podjetje PIA d.o.o.. Prvi produkt in razlog registracije je bil produkt ZEVS.

1995-2000
Didaktični programi v okolju Windows
ZEVS

Po prodoru sistema Windows, smo začeli razvijati izobraževalno programsko opremo za okolje Windows. Odločili smo se za razvoj izobraževalne programske opreme, katere osnovni princip so bile vaje.

1998 - 2000
Didaktični programi v spletnem okolju
ZEVS

Po prodoru sistema Windows, smo začeli razvijati izobraževalno programsko opremo za okolje Windows. Odločili smo se za razvoj izobraževalne programske opreme, katere osnovni princip so bile vaje.

1999 do 2002
Sodelovanje z ameriškim podjetjem Planitax
ZEVS

V obdobju od 1999 do 2002 smo se usmerili v sodelovanje z ameriškim podjetjem Planitax inc. iz San Francisca. Angažirano smo se lotili razvoja prve WEB aplikacije in s tem dosegli preboj med podjetja z visoko stopnjo znanja in velikim razvojnim potencialom.

2004
Bronasto priznanje SŠGZ
ZEVS

GZS Savinjsko-Šaleške regije nam je leta 2004 podelila bronasto priznanje za Laboratorijski informacijski sistem (LIMS) v laboratoriju Erica, na Inštitutu za ekološke raziskave Velenje.

2005
Leto nagrad
ZEVS

S strani GZS Savinjsko-Šaleške regije smo prijeli kar tri nagrade:srebrno priznanje za WAT ̶ sistem v avtomobilski industriji; srebrno priznanje za MERLIN ̶ sistem za spletno zbiranje podatkov, elektronski obrazci in analize; bronasto priznanje za HERA ̶ informacijski sistem za vodenje podatkov razreza kosov v čevljarski industriji.

2006
Prvih 15 let podjetja
ZEVS

Novembra leta 2006 smo ponosno obeležili 15. obletnico obstoja in se v sklopu tega predstavili tudi v novi grafični podobi, ki je aktualna še danes.

2006
Prva ODOS konferenca
ZEVS

Novembra 2006 smo organizirali 1. ODOS konferenco za obstoječe in potencialne uporabnike sistema ODOS. ODOS konference so postale tradicionalna oblika druženja, v sklopu katerega predstavljamo novosti in dobre prakse, ki jih ponuja sistem ODOS, ter najbolj aktualne teme s področja javne uprave.

2007
Srebrno priznanje SŠGZ
ZEVS

20. novembra 2007 je v hotelu Paka v Velenju potekala druga ODOS konferenca z naslovom "Poslovanje občinskih dokumentnih sistemov skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi". Gosti in predavatelji so bili med drugimi tudi predstavniki Ministrstva za javno upravo, Direktorata za e-upravo im Mestne občine Velenje.

2009
Poletna šola programiranja
ZEVS

Prejeli smo srebrno priznanje za sistem ODOS.Enterprise - razvojno platformo.

2020
Prvi Webinar
ZEVS

Zaradi Covid pandemije so ODOS konference v živo, ki smo jih prej organizirali enkrat letno, zamenjali Webinarji, kjer smo preko spletnih orodij naše naročnike seznanjali s pomembnimi temami in akturalnostmi na pdoročju njihove digitalizacije.

2020
Delež slovenskih občin, ki uporablja ODOS preseže 50 odstotkov
ZEVS

Leta 2020 smo s prevzemom sistema Doksis število občin, uporabnic sistema ODOS povečali na 110 občin, kar je 52% vseh slovenskih občin.

2021
Uporabnikom ODOS-a se pridružijo številni DSO-ji, VDC-ji, šole, vrtci in drugi
ZEVS

Leta 2021 je med naše zadovoljne uporabnike sistema ODOS pristopilo večje število domov zastarejše, varstveno delovnih centrov, šol, vrtcev in drugih javnih ustanov, tako, da se je skupno število naročnikov sistema ODOS povzpelo na 270.

2021
30 let obstoja podjetja
ZEVS

 Ponosni smo praznovali 30 obletnico podjetja, ki je oralo ledino na področju digitalizacije in je še danes eno vodilnih podjetij na trgu.

2022
Prenovljena spletna stran in povečana aktivnost na socialnih omrežjih
ZEVS

V sodelovanju z mlado ekipo agencije Mighty plus smo prenovili spletno stran ter povečali dejavnost digitalnega marketinga.

Naša načela

Inovativnost in uporabnost​

Prepričani smo, da vedno obstaja prostor za napredek. Zato naše informacijske rešitve stalno posodabljamo.

Inovativnost in uporabnost​

Prepričani smo, da vedno obstaja prostor za napredek. Zato naše informacijske rešitve stalno posodabljamo.

Zaveza h kakovosti

Našo konkurenčnost gradimo na funkcionalnih ter kakovostnih rešitvah.

Zaveza h kakovosti

Našo konkurenčnost gradimo na funkcionalnih ter kakovostnih rešitvah.

Podpora je naša prednost

Poleg vrhunske ekipe podpornih agentov za vas skrbi tudi dežurni programer.

Podpora je naša prednost

Poleg vrhunske ekipe podpornih agentov za vas skrbi tudi dežurni programer.

Ekipa PIA informacijski sistemi in storitve d.o.o.

Gojimo kulturo skupinskega dela, ki zaposlenim, ob uporabi najmodernejše tehnologije in znanj, odpira poti za optimalno rast in razvoj osebnih potencialov. Za naše naročnike vsakodnevno skrbi zelo kompetentna ekipa.

V podjetju PIA d.o.o. je 21 zaposlenih, strokovnjakov z različnih področij, po duši predvsem vizionarjev in entuziastov, ki živijo poslanstvo in vizijo podjetja.

V razvojnem oddelku strokovni in kreativni programerji razvijajo novo in vzdržuje obstoječo programsko opremo in skrbijo, da so naši sistemi prijazni uporabnikom, funkcionalni ter skladni z najsodobnejšimi standardi programiranja in varnosti ter da so skladni s predpisi.

Naša vrhunska implementacijska ekipa in ekipa za podporo uporabnikom, predstavlja ključni steber podjetja. Verjamemo, da je služba za podporo daleč najbolj pomembna za naše naročnike. Ravno s tem razlogom so v ekipi podpore komunikativni, prijazni in kompetentni posamezniki, ki rešujejo zahtevke in poiščejo ter podajo odgovore na vsa vprašanja.

Projektni vodje so v nenehnem stiku za naročniki, saj so njihovi neposredni skrbniki. Oni so tisti, ki bodo naročnikom svetovali, kako optimizirati in digitalizirati poslovanje s pomočjo naših produktov.
Jasno je, da predstavljajo izjemno kompetentne osebe, ki zelo dobro poznajo naše produkte, prav tako pa znajo prepoznati potrebe naročnikov ter oboje povezati v optimalno kombinacijo v zadovoljstvo obeh strani.

Naša snažilka je pomemben del naše ekipe, saj poskrbi, da delamo v čistem in zdravem delovnem okolju.

Vodstveni kader skrbi, da podjetje sledi zastavljenim poslovnim ciljem. To je mogoče le, če skrbimo za dobre poslovne odnose z naročniki ter za svoje zaposlene. Zato je najpomembneje, da preudarno načrtujemo prihodnost podjetja, zagotavljamo pogoje za zadovoljstvo zaposlenih ter jih spodbujamo da sledijo viziji in poslanstvu podjetja ter se z njim poistovetijo.

Mnenja zadovoljnih strank nam pomenijo največ

Največjo vrednost imajo mnenja strank. Mi pravimo, da je pravi marketing tak, da nas naročniki sami priporočijo naprej. To se nam dogaja praktično vsak mesec. Naše vodilo so zadovoljni naročniki in zelo ponosni smo, da nam to uspeva že kar tri desetletja.

beli kvadrat, spodaj je modra obroba, uporabljeno za ozadje pri mnenju