Spoznajte nas

“Dobri odnosi so vse kar šteje v poslovnem in zasebnem življenju.”
Dobri odnosi so pri nas v ospredju. Poleg odličnih informacijskih sistemov, po katerih izstopamo, sami menimo, da je ena izmed naših glavnih prednosti naš dober odnos. Trudimo se ga ustvarjati in ohranjati tako v podjetju kot z našimi naročniki.

Vrednote, poslanstvo in vizija

PIA smo ljudje. Zavedamo se, da je ekipa jedro uspešnega podjetja. Gojimo pozitivno klimo in vzpodbujajočo kulturo, ki zaposlenim v našem podjetju odpira poti za optimalno rast in razvoj svojih potencialov. Seveda pa ne ostanemo samo pri besedah, ampak uvajamo konkretne spremembe. Nekatere od teh so ugoden delovnik, najmodernejša tehnologija in orodja za delo, ki so v podporo tudi zdravju, stalna mentoriranja, izobraževanja in predvsem osredotočenost na dobre odnose.

Počaščeni smo, da imamo tako trdno ekipo, ki zaradi izredno majhne fluktuacije omogoča tako uspešno pozicioniranje kot trdnost in stabilnost podjetja.

Produkte razvijamo, tržimo in vzdržujemo tudi z odnosom. Že na začetku poslovanja smo se odločili v ospredje postaviti tudi zadovoljstvo naročnikov – ne samo pri uporabi, temveč tudi oziroma predvsem pri podpori.

Za naše naročnike vsakodnevno skrbi ekipa strokovnjakov z različnih področij, po duši vizionarjev in entuziastov. Ponosni smo, da imamo po našem mnenju najboljšo ekipo podpornih agentov v Sloveniji.

Vizija

Najbolj prepoznavni smo po inovativnih in uporabnih rešitvah za uporabnike v javni upravi in podjetjih.

Vizija

Najbolj prepoznavni smo po inovativnih in uporabnih rešitvah za uporabnike v javni upravi in podjetjih.

Poslanstvo

Z razvojem lastnih inovativnih rešitev prispevamo k izboljšanju delovnih, učnih in tehnoloških procesov.

Poslanstvo

Z razvojem lastnih inovativnih rešitev prispevamo k izboljšanju delovnih, učnih in tehnoloških procesov.

Vrednote

Stremimo k izboljšavam in odličnosti. Ponujamo urejeno, pregledno in zanesljivo vodeno poslovanje.

Vrednote

Stremimo k izboljšavam in odličnosti. Ponujamo urejeno, pregledno in zanesljivo vodeno poslovanje.
1983 Prvi zametki podjetja
1985 Izdelali smo prvi paket MCAD
1987 Grafično okolje na operacijskem sistemu DOS
1988 - 1995 Didaktični programi v okolju DOS
1990 Grafično okolje postane barvno
1991 Registracija podjetja PIA d.o.o.
1995-2000 Didaktični programi v okolju Windows
1998 - 2000 Didaktični programi v spletnem okolju
1999 do 2002 Sodelovanje z ameriškim podjetjem Planitax
2004 Bronasto priznanje SŠGZ
2005 Leto nagrad
2006 Prvih 15 let podjetja
2006 Prva ODOS konferenca
2007 Srebrno priznanje SŠGZ
2009 Poletna šola programiranja
2020 Prvi Webinar
2020 Delež slovenskih občin, ki uporablja ODOS preseže 50 odstotkov
2021 Uporabnikom ODOS-a se pridružijo številni DSO-ji, VDC-ji, šole, vrtci in drugi
2021 30 let obstoja podjetja
2022 Prenovljena spletna stran in povečana aktivnost na socialnih omrežjih

Naša načela

Inovativnost in uporabnost​

Prepričani smo, da vedno obstaja prostor za napredek. Zato naše informacijske rešitve stalno posodabljamo.

Inovativnost in uporabnost​

Prepričani smo, da vedno obstaja prostor za napredek. Zato naše informacijske rešitve stalno posodabljamo.

Zaveza h kakovosti

Našo konkurenčnost gradimo na funkcionalnih ter kakovostnih rešitvah.

Zaveza h kakovosti

Našo konkurenčnost gradimo na funkcionalnih ter kakovostnih rešitvah.

Podpora je naša prednost

Poleg vrhunske ekipe podpornih agentov za vas skrbi tudi dežurni programer.

Podpora je naša prednost

Poleg vrhunske ekipe podpornih agentov za vas skrbi tudi dežurni programer.

Naša ekipa

Gojimo kulturo skupinskega dela, ki zaposlenim, ob uporabi najmodernejše tehnologije in znanj, odpira poti za optimalno rast in razvoj osebnih potencialov. Za naše naročnike vsakodnevno skrbi zelo kompetentna ekipa.

V podjetju PIA d.o.o. je 21 zaposlenih, strokovnjakov z različnih področij, po duši predvsem vizionarjev in entuziastov, ki živijo poslanstvo in vizijo podjetja.

V razvojnem oddelku strokovni in kreativni programerji razvijajo novo in vzdržuje obstoječo programsko opremo in skrbijo, da so naši sistemi prijazni uporabnikom, funkcionalni ter skladni z najsodobnejšimi standardi programiranja in varnosti ter da so skladni s predpisi.

Naša vrhunska implementacijska ekipa in ekipa za podporo uporabnikom, predstavlja ključni steber podjetja. Verjamemo, da je služba za podporo daleč najbolj pomembna za naše naročnike. Ravno s tem razlogom so v ekipi podpore komunikativni, prijazni in kompetentni posamezniki, ki rešujejo zahtevke in poiščejo ter podajo odgovore na vsa vprašanja.

Projektni vodje so v nenehnem stiku za naročniki, saj so njihovi neposredni skrbniki. Oni so tisti, ki bodo naročnikom svetovali, kako optimizirati in digitalizirati poslovanje s pomočjo naših produktov.
Jasno je, da predstavljajo izjemno kompetentne osebe, ki zelo dobro poznajo naše produkte, prav tako pa znajo prepoznati potrebe naročnikov ter oboje povezati v optimalno kombinacijo v zadovoljstvo obeh strani.

Naša snažilka je pomemben del naše ekipe, saj poskrbi, da delamo v čistem in zdravem delovnem okolju.

Vodstveni kader skrbi, da podjetje sledi zastavljenim poslovnim ciljem. To je mogoče le, če skrbimo za dobre poslovne odnose z naročniki ter za svoje zaposlene. Zato je najpomembneje, da preudarno načrtujemo prihodnost podjetja, zagotavljamo pogoje za zadovoljstvo zaposlenih ter jih spodbujamo da sledijo viziji in poslanstvu podjetja ter se z njim poistovetijo.

Mnenja zadovoljnih strank nam pomenijo največ

Največjo vrednost imajo mnenja strank. Mi pravimo, da je pravi marketing tak, da nas naročniki sami priporočijo naprej. To se nam dogaja praktično vsak mesec. Naše vodilo so zadovoljni naročniki in zelo ponosni smo, da nam to uspeva že kar tri desetletja.