Subvencije prevozov

Za Ministrstvo za infrastrukturo RS sodelujemo v projektu subvencioniranja dijaških, študentskih in upokojenskih vozovnic. Smo podizvajalec za spletno aplikacijo, namenjeno zbiranju in spremljanju podatkov o upravičenosti in podatkov o prodanih subvencioniranih vozovnicah za dijake, študente, udeležence izobraževanja odraslih ter upokojence. V začetku je bil naročnik Ministrstvo za izobraževanje in šport, kasneje pa se je naročništvo preneslo na Ministrstvo za infrastrukturo. V projektu sodelujemo od samega začetka subvencioniranja vozovnic, torej več let, in skrbimo za pravilnost prenosa podatkov o statusih študentov in izmenjavo vlog za vozovnice, oddanih preko eUprave ter skrbimo za čim večjo avtomatizacijo prenosa podatkov v vse smeri.

ijpp vozovnica logo, besedilo IJPP je napisano z temno modro barvo, spodaj je napisan celotni pomen kratice: integrirani javni potniški promet
slika za Herkules sistem, narisana mapa in pred mapo je postavljen kompas na desno spodnjo stran

Herkules

Sistem HERKULES je razvit na platformi sistema ODOS in je bil izveden v sodelovanju z Zavodom Antona Martina Slomška ter Zavodom za šolstvo RS kot sistem za pomoč pri obvladovanju šolske administracije. S svojo vsebino in uporabnostjo močno olajša vodenje letnega delovnega načrta in upravljanje z dokumentacijo. Razvoj sistema Herkules opuščamo, saj na strani šol ni dovolj potreb, da bi to bilo še smiselno in rentabilno.

Sistem LISA

Sistem LISA – laboratorijski dokumentni sistem, je bil razvit z namenom poenostavitve vodenja dokumentacije in urejanje analiz znotraj kemijskih laboratorijev (zbiranje in identificiranje vzorcev, analize, izpisi, statistike, izstavljeni računi ipd.). Laboratorijski informacijski sistem LISA že vrsto let uspešno uporabljajo na Inštitutu za ekološke raziskave Velenje, Eurofins Erico Slovenija d.o.o.

Slika za sistem LISA, na sliki je prikazana laboratorijska miza, na njej so postavljeni laboratorijski pripomočki

Mednarodni projekti

logo za stress free teachers, odprta knjiga, spodnji trije papirji so v (od spodaj proti zgoraj) zeleni, modri in rumeni barvi

Pred več kot desetimi leti je Svetovna zdravstvena organizacija stres na delovnem mestu razglasila za svetovno epidemijo. 91 % učiteljev ima znake stresa podobne bojnim pilotom. Statistike kažejo, da je učiteljsko delo eno najbolj stresnih, kar lahko posledično vodi do izgorevanja učiteljev, razvoja raznih bolezni in celo prenehanje dela v izobraževanju.

Zahvaljujoč prizadevanjem šestim partnerjev iz petih držav: Portugalske, Slovenije, Turčije, Bosne in Hercegovine in Litve je bil izveden projekt “Učitelji brez stresa”. V dveh letih je projekt postal uspešen, saj je pozitivno vplival na preprečevanje in obvladovanje stresa v učiteljskem poklicu. PIA je kot pomemben partner dodala znanje o analizah stresa na delovnem mestu in primerih dobre prakse obvladovanja in zmanjševanja stresa.

Poiščite več informacij in se nam pridružite na: www.stressfreeteachers.eu

slika logotipa za MULTIEnt Coach — razvoj podjetniških kompetenc za MSP, na slike je besedilo Multi (v črni barvi) ent (v oranžni in črka e je kakor žarnica), spodaj pod nt piše coach v sivi barvi

Cilj projekta je bil ustvariti trajnostno poslovno razvojno strukturo za razvoj podjetniških kompetenc za mikro-, majhna in srednje velika podjetja (s kratico MSP), ki imajo manj kot 5 let delovne dobe ter prihajajo iz različnih sektorjev, vključno s proizvodnjo, obrtjo, storitvami ali informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Projekt ponuja priložnosti za podjetnike in poslovne svetovalce, ki želijo povečati svoje kompetence ter so željni vodenja pri svojih nadaljnjih korakih.

Izdelana je tudi spletna platforma, ki podjetnikom omogoča dostop do podpornih storitev za poslovni razvoj. Prenos podjetniškega znanja in izkušenj je izveden z organiziranjem izobraževanj in posvetovanj. Program razvoja podjetniških veščin bo ki bo vključevala komponento mobilnosti podjetnikov v državah partnerjev projekta EvropiMultiENT Coach.

Več informacij lahko najdete na tej povezavi. http://www.fpimm.ro/en/multient-coach

logotip za DIGICOMP — digitalne kompetence za učitelje, narejen krog iz svetlo modrih črt, med črtami je 5 krogov z oranžno obrobo, na sredini kroga piše digital competences, v manjših krogih je besedilo (od zgoraj v smeri ure): information, communication, content creation, safety, problem solving

Dandanes so učenci drugačni, kot so bili pred petnajstimi leti. Praktično v zibelko jim je položena tehnologija in z njo kmalu začnejo ravnati popolnoma samoumevno in suvereno. Z njo se prebujajo, preživijo dan, se zabavajo in tudi učijo. Pri slednjem se pojavlja največ težav.

Učitelji so prvič v življenju soočeni s tem, da se morajo naučiti, kako ravnati s tehnologijo, ustvarjati digitalne vsebine, jih deliti preko spleta, vedeti vse o spletni varnosti, reševanju težav in celo nekaj o programiranju. To jim kot nalogo nalaga enotni Evropski okvir za digitalno pismenost DIGCOMP.

Poglejte, kako smo se tega lotili v našem projektnem partnerstvu: http://www.digital-competences-for-teachers.eu/

Logo za Parent’s corner — sodelovanje med šolami in starši, prikaz 3 figur, prva večja figura je oranžna, srednja manjša figura je bela, tretja večja figura je modra

Raziskave so pokazale, da je za uspeh učencev ključna ustrezna vpetost staršev v ta proces. Dejstvo je, da so starši otrokom prvi in najbolj vplivni učitelji. Ne glede na to, koliko znanja imajo učitelji in kako ga predajajo učencem, se otroci po pomoč vedno najprej zatečejo k staršem. Zavedamo se, da so starši v današnjem svetu preobremenjeni s svojim delom, poleg tega pa jim na ramena precejšnje breme nalagajo tudi šole.

Pojavlja se vprašanje, katera pot pri vključevanju staršev v šolo je pri tem prava in kako bi moralo potekati sodelovanje med starši in šolo? Pri projektu Parent’s control odkrivamo najboljše prakse v Evropi.

Več informacij lahko najdete na tej povezavi. http://www.fpimm.ro/en/multient-coach

logo za Entering the EdTech Enterpreneurship World, krog kjer se prelivata svetlo oranža in svetlo roza barva , na sredini je oblika črke e in znotraj je še ena oblika kakor diamant v vijolični barvi

Šolski sistemi 21. stoletja se razvijajo v smeri boljše pripravljenosti na globalne izzive gospodarske konkurenčnosti, večje osredotočenosti na enakost v izobraževanju ter povpraševanje po učinkovitih izobraževalnih rešitvah in povečane donosnosti naložb.

Projekt ENTER_EdTech je namenjen razvoju izboljšanja kakovosti podjetniškega izobraževanja v visokošolskem izobraževanju z združevanjem akademskih in industrijskih partnerjev s podjetniškimi izkušnjami in strokovnim znanjem v izobraževalnih tehnologijah in učnih pedagogikah za opolnomočenje dodiplomskih in podiplomskih študentov, članov fakultete, raziskovalcev, osebja in pedagogov ter študentov, da postanejo EdTech podjetniki.

Projekt ENTER_EdTech je namenjen razvoju izboljšanja kakovosti podjetniškega izobraževanja v visokošolskem izobraževanju z združevanjem akademskih in industrijskih partnerjev s podjetniškimi izkušnjami in strokovnim znanjem v izobraževalnih tehnologijah in učnih pedagogikah za opolnomočenje dodiplomskih in podiplomskih študentov, članov fakultete, raziskovalcev, osebja in pedagogov ter študentov, da postanejo EdTech podjetniki. Cilji projekta so izboljšati kakovost podjetniškega izobraževanja na področju EdTech z združevanjem akademskih in industrijskih partnerjev s podjetniškimi izkušnjami in strokovnim znanjem na področju edukacijske tehnologije in učne pedagogike; opolnomočiti dodiplomske in podiplomske študente, člane fakultete, raziskovalce, pedagoge in tudi študente univerz, da postanejo podjetniki EdTech; nadgraditi kakovost inovativnih in učinkovitih izdelkov EdTech ter število novoustanovljenih podjetij EdTech v Evropi.

Več: https://www.enteredtech.eu/