DOMOVI ZA STAREJŠE OBČANE

Dom upokojencev Vrhnika Dom starejših Lendava Dom starejših občanov Ljutomer Dom starejših občanov Rakičan Dom upokojencev Sežana Dom Petra Uzarja Tržič Dom Nine Pokorn Grmovje Žalec Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad Dom starejših občanov Šentjur Dom za varstvo odraslih Velenje DUO Impoljca Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje Dom dr. Janka […]

Read More

VARSTVENO DELOVNI CENTRI (VDC, CUDV, ZUDV, društva)

Društvo Sožitje Medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Ptuj Medobčinsko društvo Sožitje – Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Maribor Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga Center za usposabljanje, […]

Read More

DRUGE JAVNOPRAVNE ORGANIZACIJE (Zbornice, RRA, turistične organizacije, kulturni domovi, zdravstveni domovi, organi občin, drugi)

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Planinska zveza Slovenije Zavod RS za varstvo narave Zavod RS za blagovne rezerve Institut za vode RS Inženirska zbornica Slovenije Veterinarska zbornica Slovenije Zbornica upraviteljev Slovenije CMEPIUS Onkološki inštitut Ljubljana Zdravstveni dom Celje Zdravstveni dom Medvode Krajinski park Goričko Krajinski park Kolpa Javni […]

Read More