Prepričani smo, da si kot župan / županja želite v svojem mandatu pustiti močan pečat z napredkom v delu in poslovanju vaše občine. Govorimo o napredku tako za občinsko upravo in vaše zaposlene na eni strani, kot tudi za občane ter podjetja vaše občine, na drugi strani. Zato je nujno, da pristopite k ali nadgradite digitalizacijo vašega poslovanja z najboljšim sistemom na trgu.

Dokumentni sistem ODOS, ki ga uporablja že več kot polovica slovenskih občin, omogoča enostavno in moderno digitalizirano poslovanje. Digitalizacija je vedno bolj nujna, saj to od vas zahteva tudi zadnja Uredba o upravnem poslovanju, še v večji meri pa bo to zahtevala UUP, ki je trenutno v medresorski obravnavi in bo v kratkem sprejeta.

Razlogi, zaradi katerih se vse več občin odloča za uvedbo ODOSa v svoje poslovanje ali pa zamenjavo drugih sistemov z ODOSom, so številni. Naj naštejemo najpomembnejše.

ODOS z modulom Upravno poslovanje podpira postopke po ZUP, ki določa način obravnave in vodenja vlog in zahtevkov občanov. Dokumentni sistem ODOS omogoča natančno sledljivost, kdaj in na kakšen način je vloga prispela na občino, kdaj in komu je bila signirana ter kdaj je referent začel s postopkom in kaj je delal. ODOS pošilja opomnike, ki zaposlenega opozarjajo na iztek rokov. V ODOSu vodi referent tudi morebitne dopolnitve vlog s pomočjo rokovnika. 

ODOS zaposlenim v občinski upravi omogoča transparenten pregled nad reševanjem zadev. Sistem vodstvu omogoča pregled nad izvajanjem postopkov, ugotavljanje morebitnih ozkih grl ter vodjem omogoča prerazporejanje zadev zaradi preobremenjenosti oziroma zasedenosti referentov.

Vsa dokumentacija je na enem mestu, oddaljena le klik stran, odvisno od pravic referenta, kar omogoča referentu popoln pregled, lažji dostop in hitrejše reševanje postopka. Vsekakor pa to vodi tudi k večjemu zadovoljstvu uporabnikom občinskih storitev.

Ob odsotnostih se v ODOSu uredijo nadomeščanja s pomočjo celotnih ali delnih pooblastil.

ODOS kot sistem, ki je certificiran pri Arhivu RS, podpira celotni zakonsko skladen proces od zajema do obdelave ter hrambe podatkov in dokumentov.

Delo na daljavo za uporabnike ODOSa ni več nekaj, kar bi si le želeli, ampak je nekaj povsem samoumevnega. Če nas preseneti kaj podobnega, kot pandemija Covid, se delo od doma z lahkoto organizira za vse, ki imajo na voljo internetno povezavo. Celotni procesi se namreč izvajajo digitalno v sistemu ODOS, ki je spletna aplikacija.

S povezavo ODOSa z elektronskimi vlogami (vep.si, eUprava, Spot) ter eVročanjem (vep.si, SiCEV) je zajem elektronskih vlog in elektronsko podpisovanje ter elektronsko vročanje postalo standard, ki ga zahteva tudi nova UUP.

Razlog, da nam zaupate digitalizacijo v vaši občinski upravi je tudi to, da nenehno sledimo zakonskim spremembam in ODOS le-tem tudi redno prilagajamo. Ves čas uporabe pa vam je na voljo ažurna in prijazna služba podpore, na katero lahko vedno računate.

Dejstvo je, da že več kot polovica občin v Sloveniji uporablja ODOS, zato vas vabimo, da se tudi vi pridružite najboljšim in najbolj modernim slovenskim občinam, ki skrbijo za zadovoljstvo svojih zaposlenih in občanov.

Z ODOSom boste ohranili tudi podatke in zadeve iz dosedanjega sistema, saj jih ob implementaciji, na vašo željo, migriramo v ODOS.

Z veseljem vam bomo pomagali pri modernizaciji vašega digitalnega poslovanja z najboljšim in najbolj razširjenim sistemom na trgu – sistemom ODOS, zato nas kontaktirajte in z veseljem se vam bomo odzvali.